ติดตั้ง SSH Server บน Ubuntu 18.04

ติดตั้ง openssh

$ sudo apt install openssh-server

ตรวจสอบสถานะ หลังจากติดตั้ง

$ service ssh status

หรือตรวจสอบด้วยคำสั่ง

$ systemctl status ssh.service

ถ้าจะแก้ไข config แก้ได้ที่

$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config

แก้ไขเสร็จก็ restart เซอร์วิส

$ sudo service ssh restart

หรือ

$ sudo systemctl restart ssh.service

ทดสอบเข้าใช้งานจากเครื่องตัวเอง

$ ssh jack@localhost

เสร็จแล้วใส่ user, pass ถ้าเข้าได้ก็เสร็จเรียบร้อย

แต่ถ้าจะเรียกใช้จากเครื่องอื่นก็ดู IP เครื่องที่ติดตั้ง SSH

$ ip a
$ ip -br a

Link