สร้างไฟล์ Excel ด้วย C#

 1. เพิ่ม Reference
 2. สร้างไฟล์ Excel เปล่า
 3. กำหนดข้อความ ตัวหนา และตำแหน่งกึ่งกลาง
 4. การใช้ Array การใส่สูตร การจัดขนาดคอลัมน์
 5. เพิ่ม WorkSheet และจัดลำดับ WorkSheet
 6. โค๊ดทั้งหมด
Continue reading

iPad: ปัญหา Device support file

ปัญหา

This iPad (6th generation) (Model A1893) is running iOS 12.3.1 (16F203), which may not be supported by this version of Xcode.

ทางแก้คือไปที่ https://github.com/filsv/iPhoneOSDeviceSupport แล้วทำตามขั้นตอน

 1. Download version you need listed above;
 2. Unzip it;
 3. Close Xcode;
 4. Copy and paste unziped folder by path: “/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/DeviceSupport/” (hierarchy like – https://github.com/filsv/iPhoneOSDeviceSupport/blob/master/Screen%20Shot%202018-09-16%20at%2019.52.35.png);
 5. Reopen Xcode;

เพียงแค่นี้ก็ไม่ต้องดาว์นโหลด Xcode ใหม่

Posted in Mac

ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดของ Mac

 1. ⌃ + Space : เปลี่ยนภาษา
 2. CMD + R (same as F5 on Windows/Linux) refresh browser
 3. Ctrl + Arrow Up : ย่อแอพทั้งหมดมาแสดงแบบย่อๆ
 4. F11 : Show Desktop 
 5. Control + Command + F : แสดงแอปที่เปิดอยู่แบบเต็มหน้าจอ
 6. SHIFT + CMD + R (same as CTRL+F5 on Windows/Linux) refresh browser cleaning cache: 
 7. Cmd + Space to open spotlight search
 8. Option + Arrow ย้าย cursor ทีละคำ (เหมือน Ctrol + Arrow บน Windows)
Continue reading

Simple Splash Screen

กำหนดหน้า Splash Screen ให้แสดงข้อความที่กลางหน้าจอนาน 3 วินาที แล้วค่อยเรียกหน้า MainActivity

แก้ไขไฟล์

 • strings.xml
 • activity_splash.xml
 • SplashActivity.kt
 • AndroidManifest.xml
Continue reading