สร้างไฟล์ Excel ด้วย C#

 1. เพิ่ม Reference
 2. สร้างไฟล์ Excel เปล่า
 3. กำหนดข้อความ ตัวหนา และตำแหน่งกึ่งกลาง
 4. การใช้ Array การใส่สูตร การจัดขนาดคอลัมน์
 5. เพิ่ม WorkSheet และจัดลำดับ WorkSheet
 6. โค๊ดทั้งหมด
Continue reading

ปัญหา Device support file

ปัญหา

This iPad (6th generation) (Model A1893) is running iOS 12.3.1 (16F203), which may not be supported by this version of Xcode.

ทางแก้คือไปที่ https://github.com/filsv/iPhoneOSDeviceSupport แล้วทำตามขั้นตอน

 1. Download version you need listed above;
 2. Unzip it;
 3. Close Xcode;
 4. Copy and paste unziped folder by path: “/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/DeviceSupport/” (hierarchy like – https://github.com/filsv/iPhoneOSDeviceSupport/blob/master/Screen%20Shot%202018-09-16%20at%2019.52.35.png);
 5. Reopen Xcode;

เพียงแค่นี้ก็ไม่ต้องดาว์นโหลด Xcode ใหม่

Posted in Mac

ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดของ Mac

 1. Ctrl + Arrow Up : ย่อแอพทั้งหมดมาแสดงแบบย่อๆ
 2. F11 : Show Desktop 
 3. ⌃ + Space : เปลี่ยนภาษา
 4. Control + Command + F : แสดงแอปที่เปิดอยู่แบบเต็มหน้าจอ
 5. CMD + R (same as F5 on Windows/Linux) refresh browser
 6. SHIFT + CMD + R (same as CTRL+F5 on Windows/Linux) refresh browser cleaning cache: 
Continue reading

Simple Splash Screen

กำหนดหน้า Splash Screen ให้แสดงข้อความที่กลางหน้าจอนาน 3 วินาที แล้วค่อยเรียกหน้า MainActivity

แก้ไขไฟล์

 • strings.xml
 • activity_splash.xml
 • SplashActivity.kt
 • AndroidManifest.xml
Continue reading