สร้าง bot ด้วย Bot Framework SDK for .NET

 1. ดาว์นโหลดและติดตั้ง Bot Framework SDK for .NET
 2. สร้าง bot
 3. รันทดสอบด้วย emulator 
 4. BotBuilder Samples list

1.ดาว์นโหลดและติดตั้ง Bot Framework SDK for .NET

เข้าหน้า Bot Framework v4 SDK Templates for Visual Studio

ดาว์นโหลดไฟล์ติดตั้ง BotBuilderV4.fbe0fc50-a6f1-4500-82a2-189314b7bea2.4.4.4.exe

ทำการติดตั้งตามขั้นตอนจนเสร็จ

2.สร้าง bot

Create a new project แล้วพิมพ์ bot จะมีให้โปรเจ็กส์ให้เลือก 3 แบบ คือ Empty Bot,
Echo Bot และ Core Bot

เลือก Echo Bot ตั้งชื่อ EchoBot1

เสร็จแล้วลองรัน จะขึ้นประมาณนี้

แสดงว่า bot ของเราพร้อมละ ต่อไปก็ connect กับ emulator

3.รันทดสอบด้วย emulator 

ข้อดีของการใช้ emulator คือมันเก็บ logs JSON requests และ responses

ดาว์นโหลดมาจะได้ไฟล์ BotFramework-Emulator-4.4.2-windows-setup.exe

ทางด้านซ้ายคลิกที่ create a new bot configuration

กด Save and Connect จะได้ไฟล์ .bot เช่น EchoBot1.bot โดยมีข้อูลดังนี้

{
  "name": "EchoBot1",
  "description": "",
  "services": [
    {
      "type": "endpoint",
      "appId": "",
      "appPassword": "",
      "endpoint": "http://localhost:3978/api/messages",
      "id": "05b3e230-1111-2222-3333-115b562d4230",
      "name": "http://localhost:3978/api/messages"
    }
  ],
  "padlock": "",
  "version": "2.0",
  "overrides": null,
  "path": "C:\\Users\\phaisarns\\Documents\\EchoBot1.bot"
}

แล้วจะได้หน้าประมาณนี้

เมื่อเราพิมพ์อะไรไป bot ก็จะ echo กลับมาให้

4.BotBuilder Samples list