การเชื่อมต่อ view กับ code

การเชื่อมต่อ view กับ code แบบที่ใช้กันมาใน Java คือการใช้ findViewById() ก็สามารถใช้ได้ ในโปรเจ็กส์แบบ Kotlin แต่ไม่ค่อยสะดวก

โปรเจ็กส์แบบ Kotlin ใช้การ import kotlinx.android.synthetic ก็สามารถเชื่อมต่อ view กับ code ได้ แบบนี้สะดวกกว่า เพราะไม่ต้องมาคอยประกาศตัวแปรใหม่เหมือนการใช้ findViewById()

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 • activity_main.xml
 • MainActivity.kt

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

  <TextView
      android:id="@+id/textView"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Hello World!"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
      app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

1.การใช้ findViewById()

การใช้ findViewById() สามารถเขียนได้ 2 แบบคือการกำหนด type ให้กับตัวแปร

val textView: TextView = findViewById(R.id.textView)

หรือไม่กำหนด type ให้กับตัวแปร แต่ต้องระบุ type ตอนเรียกใช้ findViewById()

val textView = findViewById<TextView>(R.id.textView)
package com.phaisarn.myapplication

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.TextView

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    val textView: TextView = findViewById(R.id.textView)
    textView.text = "Jack"
  }
}

บรรทัดที่ 13 val ก็คล้ายๆกับ final ในภาษา Java

2.การ import kotlinx.android.synthetic

เรียกใช้ตัวแปรได้เลย โดยชื่อของตัวแปรก็คือ id ของวิวนั่นเอง

package com.phaisarn.myapplication

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    textView.text = "Jack"
  }
}