การวาง debugger บน Chrome

โค๊ด JavaScript ที่จะใช้ JavaScript Tutorial

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

    <h2>My First JavaScript</h2>

    <button type="button" onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = Date()">
        Click me to display Date and Time.</button>

    <p id="demo"></p>

</body>

</html>

เมื่อรันจะมีปุ่ม

เราจะวาง debugger ตอนกดปุ่ม ด้วยการวาง debugger; ไว้ใน onclick

เมื่อกดปุ่ม ก็จะเข้าสู่การ debug ละ