ปัญหา NuGet ใน Visual Studio 2019 ทำการ restore package ไม่ได้

  1. ปัญหา restore package ไม่ได้
  2. สาเหตุคือ NuGet หา package ในเครื่องแล้วไม่มี
  3. ทางแก้คือ บอกให้ NuGet หา package online

1.ปัญหา restore package ไม่ได้

ดาว์นโหลดโปรเจ็กส์มาจาก github แล้ว Visual Studio 2019 ฟ้องว่า

Some NuGet packages are missing from this solution. Click to restore from your online package sources.

ก็เลยกด Restore แต่ Restore ไม่สำเร็จ ฟ้องว่า

An error occurred while trying to restore packages: Unable to find version 'x.x.x' of package 'xxx' …

2.สาเหตุคือ NuGet หา package ในเครื่องไม่เจอ

สาเหตุคือ NuGet พยายามหา package ในเครื่องของเรา แต่หาไม่เจอ

3.ทางแก้คือ บอกให้ NuGet หา package online

บอกให้ NuGet ทำการหา package online ด้วย โดยการเพิ่ม
Package source โดยทำการคลิกที่ปุ่ม Settings

หรือเข้าจาก Tool > NuGet Package Manager >
Package Manager Settings. แล้วเลือกที่ Package Sources

ให้เพิ่ม Package source โดย
Name = NuGet Online และ
Source = https://api.nuget.org/v3/index.json

หรือจะเข้ามาแก้ไขไฟล์ NuGet.Config ตรงๆ เลยก็ได้ แต่แก้ไขเสร็จแล้วต้องปิด-เปิด Visual Studio ใหม่ด้วย

C:\Users\<username>\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config

เสร็จแล้วกลับมาเลือกเป็น All

แล้วก็กด Restore อีกครั้งก็จะใช้ได้ละ