ติดตั้ง Anaconda3 บน Windows10

Release notes

 • Anaconda 5.2.0 (May 30, 2018) : python 3.6.4 -> 3.6.5
 • Anaconda 2020.02 (March 11, 2020) : python 3.7.4 -> 3.7.6 (installer is Python 3.7.)
 • Anaconda 2020.11 (Nov 19, 2020) : python 3.8.3 -> 3.8.5 (The installer uses Python 3.8.)
 • Anaconda 2021.05 (May 13, 2021) : python 3.8.5 -> 3.9.4 (The installer uses Python 3.8.)

บน Windows จะติดตั้งอยู่ทีพาท

C:\Users\jack\Anaconda3

ให้เซ็ต Environment Variables | System variables ตัวแปร Path

C:\Users\jack\Anaconda3
C:\Users\jack\Anaconda3\Scripts
C:\Users\jack\Anaconda3\Library\bin

กรณีติดตั้ง Anaconda 2020.02

ตรวจสอบการติดตั้ง

> python --version
Python 3.7.6
> python -m pip --version
pip 20.0.2 from C:\Users\jack\Anaconda3\lib\site-packages\pip (python 3.7)
> conda --version
conda 4.8.2

ดูรายการแพจเกจ

> conda list
> pip list

ตรวจสอบโมดูล ssl

> python -m ssl
Traceback (most recent call last):
 File "c:\Users\jack\Anaconda3\lib\runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
  "__main__", mod_spec)
 File "c:\Users\jack\Anaconda3\lib\runpy.py", line 85, in _run_code
  exec(code, run_globals)
 File "c:\Users\jack\Anaconda3\lib\ssl.py", line 98, in <module>
  import _ssl       # if we can't import it, let the error propagate
ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.

ถ้าขึ้น error แบบนี้ให้กลับไปตรวจสอบ %PATH% ว่าชี้ไปที่ C:\Users\jack\Anaconda3\Library\bin แล้วรึยัง

แต่ถ้าไม่มีอะไรขึ้นแปลว่าใช้ได้

อัพเดท pip

> pip install --upgrade pip

ดูเวอร์ชัน pip

> python -m pip --version
pip 21.2.4 from C:\Users\phaisarn_su\Anaconda3\lib\site-packages\pip (python 3.7)

ติดตั้ง หรือ อัพเดท PySpark

> conda install pyspark