คำสั่งพื้นฐาน Ubuntu 20.04

ที่ command line เลือก default editor ใช้คำสั่ง

$ select-editor

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano    <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.tiny
 3. /bin/ed

Choose 1-3 [1]:

คำสั่ง crontab

 • crontab filename การนำเอาคำสั่ง crontab เข้ามาจากไฟล์อื่น
 • crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั้งหมดที่มีอยู่
 • crontab -e แก้ไข crontab ปัจจุบัน
 • crontab -r ลบคำสั่ง crontab ที่มีทั้งหมด

  รูปแบบของคำสั่ง crontab มีทั้งหมด 6 fields

  • 1 = minute มีค่า 0 – 59 เวลาเป็นนาที จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงนาทีที่กำหนด
  • 2 = hour มีค่า 0 – 23 เวลาเป็นชั่วโมง จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงชั่วโมงที่กำหนด
  • 3 = day มีค่า 1 – 31 เวลาเป็นวัน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงวันที่กำหนด
  • 4 = month มีค่า 1 – 12 เวลาเป็นเดือน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงเดือนที่กำหนด
  • 5 = weekday มีค่า 0 – 6 วันขะงแต่ละสัปดาห์ มีค่าดังนี้ (อาทิตย์ = 0, จันทร์ = 1, อังคาร = 2, พุธ = 3, พฤหัส = 4, ศุกร์ = 5 ,เสาร์ = 6 )
  • 6 = command คำสั่ง เราสามารถกำหนดคำสั่งได้มากมาย รวมทั้ง script ต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ
  * * * * * command to be executed
  - - - - -
  | | | | |
  | | | | ----- Day of week (0 - 7) (Sunday=0 or 7)
  | | | ------- Month (1 - 12)
  | | --------- Day of month (1 - 31)
  | ----------- Hour (0 - 23)
  ------------- Minute (0 - 59)

  เสร็จแล้วก็ restart service

  $ systemctl status cron
  $ sudo systemctl stop cron
  $ sudo systemctl start cron
  $ sudo service cron status

  Package

  sudo apt install unzip