คำสั่งพื้นฐาน AlmaLinux 8.5

Link

อัพเดท

$ sudo yum update

whoami

$ whoami
jack
$ sudo whoami
root
$ su root
Password:
# whoami
root

Repository

ดู repository ทั้งหมด

$ yum repolist all
repo id                     repo name                           status
appstream                    AlmaLinux 8 - AppStream                    enabled
appstream-debuginfo               AlmaLinux 8 - AppStream debuginfo               disabled
appstream-source                 AlmaLinux 8 - AppStream Source                 disabled
baseos                      AlmaLinux 8 - BaseOS                      enabled
baseos-debuginfo                 AlmaLinux 8 - BaseOS debuginfo                 disabled
baseos-source                  AlmaLinux 8 - BaseOS Source                  disabled
extras                      AlmaLinux 8 - Extras                      enabled
extras-debuginfo                 AlmaLinux 8 - Extras debuginfo                 disabled
extras-source                  AlmaLinux 8 - Extras Source                  disabled
...

ดู repository เฉพาะที่ enabled

$ yum repolist enabled
repo id                       repo name
appstream                      AlmaLinux 8 - AppStream
baseos                        AlmaLinux 8 - BaseOS
extras                        AlmaLinux 8 - Extras

ดู IP Address

$ ifconfig
$ ip -br a

Host Names

$ hostnamectl
  Static hostname: localhost.localdomain
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: c6c8f39ae3af4fe5b1e4deb9821ceb99
      Boot ID: 2eee3cee87074946b2a6854883030838
  Virtualization: oracle
 Operating System: AlmaLinux 8.5 (Arctic Sphynx)
    CPE OS Name: cpe:/o:almalinux:almalinux:8::baseos
      Kernel: Linux 4.18.0-348.el8.x86_64
   Architecture: x86-64

Set All the Host Names

$ sudo hostnamectl set-hostname name