ติดตั้ง Django

เลือกเวอร์ชันของ Python ที่จะใช้

Django versionPython versions
2.23.5, 3.6, 3.7, 3.8 (added in 2.2.8), 3.9 (added in 2.2.17)
3.13.6, 3.7, 3.8, 3.9 (added in 3.1.3)
3.23.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 (added in 3.2.9)
4.03.8, 3.9, 3.10
4.13.8, 3.9, 3.10, 3.11 (added in 4.1.3)

ดาว์นโหลดและติดตั้ง Python จาก https://www.python.org/downloads/

Python versionMaintenance status End of support Release schedule
3.11bugfix2027-10 PEP 664
3.10bugfix2026-10 PEP 619
3.9security2025-10 PEP 596
3.8security2024-10 PEP 569

ติดตั้ง Django แบบ official release

$ python3 -m pip install Django

ตรวจสอบการติดตั้ง

>>> import django
>>> print(django.get_version())
4.1.7
$ python3 -m django --version
4.1.7