ติดตั้ง directus

เตรียมฐานข้อมูล

ที่ MySQL สร้างดาต้าเบส directus

CREATE SCHEMA `directus` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci ;

สร้างโปรเจ็กส์ directus

สร้างโปรเจ็กส์ directus ชื่อ monospace

npx create-directus-project monospace

ถ้าเป็นการรันครั้งแรก จะถามว่าจะติดตั้ง package create-directus-project มั๊ย ให้ตอบ y

> npx create-directus-project monospace
Need to install the following packages:
 create-directus-project
Ok to proceed? (y)

เลือกดาต้าเบส

? Choose your database client
 PostgreSQL / Redshift
> MySQL / MariaDB / Aurora
 SQLite
 Microsoft SQL Server
 Oracle Database (Alpha)

ใส่รายละเอียดดาต้าเบส

? Database Host: 127.0.0.1
? Port: 3306
? Database Name: monospace
? Database User: jack
? Database Password: ************

สร้าง admin user

Create your first admin user:

? Email mr.phaisarn@gmail.com
? Password ************

Your project has been created at D:\Project\Directus\monospace.

The configuration can be found in D:\Project\Directus\monospace/.env

Start Directus by running:
 cd D:\Project\Directus\monospace
 npx directus start

config ต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ .env เช่น port ที่ใช้รัน , database connection

จะได้ไฟล์ package.json

{
 "name": "monospace",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "directus": "^9.0.0-rc.95",
  "mysql": "^2.18.1"
 }
}

ทดลองรัน

> cd D:\Project\Directus\monospace
> npx directus start

เปิด browser ไปที่ http://localhost:8055/