คำสั่งของ .NET Core

  1. ตรวจสอบเวอร์ชันของ .NET Core
  2. สร้างโปรเจ็กส์ด้วยคำสั่ง dotnet new
  3. รันโปรเจ็กส์ด้วยคำสั่ง dotnet run
  4. ดู info
  5. ติดตั้ง dotnet-ef
Continue reading