การเชื่อมต่อ view กับ code

การเชื่อมต่อ view กับ code แบบที่ใช้กันมาใน Java คือการใช้ findViewById() ก็สามารถใช้ได้ ในโปรเจ็กส์แบบ Kotlin แต่ไม่ค่อยสะดวก

โปรเจ็กส์แบบ Kotlin ใช้การ import kotlinx.android.synthetic ก็สามารถเชื่อมต่อ view กับ code ได้ แบบนี้สะดวกกว่า เพราะไม่ต้องมาคอยประกาศตัวแปรใหม่เหมือนการใช้ findViewById()

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

  • activity_main.xml
  • MainActivity.kt
Continue reading

Android/Kotlin จัดการอีเวนต์ด้วย anonymous class และ lambda

  • ปุ่มที่ 1 สร้างอีเวนต์ด้วย anonymous class แบบนี้เก่าแล้ว
  • ปุ่มที่ 2 ใช้ lambda แต่ยังไม่สุด
  • ปุ่มที่ 3 ใช้ lambda แบบนี้ดีสุด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

  • activity_main.xml
  • MainActivity.kt
Continue reading