การแจ้งเตือน (Notification)

การแจ้งเตือน

มีปุ่ม 3 ปุ่ม

  • ปุ่มที่ 1 Notify เป็นการแจ้งเตือน
  • ปุ่มที่ 2 Update เป็นการอัพเดทข้อความแจ้งเตือน
  • ปุ่มที่ 3 Cancel เป็นการยกเลิกการแจ้งเตือน

เมื่อผู้ใช้กดที่การแจ้งเตือน จะเรียกหน้า Activity
ที่เราเตรียมไว้ให้แสดงขึ้นมา (หน้า NotificationActivity)

Continue reading