ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดของ Mac

  1. ⌃ + Space : เปลี่ยนภาษา
  2. CMD + R (same as F5 on Windows/Linux) refresh browser
  3. Ctrl + Arrow Up : ย่อแอพทั้งหมดมาแสดงแบบย่อๆ
  4. F11 : Show Desktop 
  5. Control + Command + F : แสดงแอปที่เปิดอยู่แบบเต็มหน้าจอ
  6. SHIFT + CMD + R (same as CTRL+F5 on Windows/Linux) refresh browser cleaning cache: 
  7. Cmd + Space to open spotlight search
  8. Option + Arrow ย้าย cursor ทีละคำ (เหมือน Ctrol + Arrow บน Windows)
Continue reading