ติดตั้ง Visual Studio Code บน Ubuntu 18.04

ติดตั้งด้วย Snap

sudo snap install --classic code

Once installed, the Snap daemon will take care of automatically updating VS Code in the background. You will get an in-product update notification whenever a new update is available.

เรียกใช้ vscode

code .
code . &

ดูต่อที่ Visual Studio Code | Phaisarn.com

Visual Studio Code

Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โค้ด)

  1. ดาว์นโหลด และติดตั้ง
  2. Basic Editing
  3. การเข้าหน้า Settings
  4. การเปลี่ยน default ตัว Format document
  5. การปิด format on save
  6. marketplace
  7. Python
  8. Extension
  9. Jupyter extension
Continue reading