การใช้งาน Line Notify

1.เพิ่มเป็นเพื่อนกับ Line Notify

ไปที่ Home แล้วเลือก Official accounts จากนั้นค้นหา Line Notify

2. สร้าง Token

ไปที่ https://notify-bot.line.me/th/ แล้วลงชื่อเข้าใช้งานด้วย account line

เลือกเมนู My Page ด้านขวาบนตรงชื่อ account ของเรา

เลือก Generate access token (For developers) จากนั้นตั้งชื่อ และเลือกว่าจะส่งให้ใคร

3.ส่งด้วย Postman

ส่งแบบ POSTโดยมี url เป็น https://notify-api.line.me/api/notify

ที่ Authorization เลือกเป็น Bearer แล้วใส่ Token ที่ Generate ได้

ที่ Body เลือก x-www-form-urlencoded

ใส่ Key เป็น message และใส่ Value เป็นข้อความที่ต้องการส่ง

พอส่งมาก็จะได้ประมาณนี้