การแปลงข้อความให้เป็นเสียงพูด (Text to Speech: TTS) บน Windows 10

1.ตรวจสอบเสียงที่ติดตั้งมาในเครื่อง

เปิด Control Panel แล้วเลือก Speech Recognition

เลือก Text to Speech

ที่หน้าต่าง Speech Properties จะแสดงเสียงที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

2.เขียน C# ด้วย .Net Framework 4.8

สร้างโปรเจ็กส์แบบ Console

Add Reference ชื่อ System.Speech Version 4.0.0.0

เพิ่มโค๊ด C#

using System.Speech.Synthesis;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SpeechSynthesizer syn = new SpeechSynthesizer();
      syn.Speak("I love Thailand.");
    }
  }
}

เมื่อรันจะได้ยินเสียงละ

เปลี่ยนเสียงพูดเป็นของ Microsoft Zira Desktop

using System.Speech.Synthesis;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SpeechSynthesizer syn = new SpeechSynthesizer();
      syn.SelectVoice("Microsoft Zira Desktop");
      syn.Speak("I love Thailand.");
    }
  }
}

ปรับความเร็วของเสียงพูด ค่าบวกยิ่งมากยิ่งพูดเร็ว ค่าลบยิ่งลดมากยิ่งพูดช้า

using System.Speech.Synthesis;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SpeechSynthesizer syn = new SpeechSynthesizer();
      syn.SelectVoice("Microsoft Zira Desktop");
      syn.Rate = 1; // -10 to 10
      syn.Speak("I love Thailand.");
    }
  }
}