โปรเจ็กส์ WCF แบบ REST

เมื่อสร้างโปรเจ็กส์แบบ WCF Service Application จะเป็นแบบ SOAP ถ้าจะให้เป็น REST ต้องมา config

  1. สร้างโปรเจ็กส์แบบ WCF
  2. ทดลองรัน
  3. ทำให้รองรับการเรียกแบบ GET
  4. ทำให้รองรับการเรียกแบบ POST
  5. คอนฟิกให้ใช้ https
Continue reading
Posted in C# | Tagged