การเชื่อมต่อ view กับ code

การเชื่อมต่อ view กับ code แบบที่ใช้กันมาใน Java คือการใช้ findViewById() ก็สามารถใช้ได้ ในโปรเจ็กส์แบบ Kotlin แต่ไม่ค่อยสะดวก

โปรเจ็กส์แบบ Kotlin ใช้การ import kotlinx.android.synthetic ก็สามารถเชื่อมต่อ view กับ code ได้ แบบนี้สะดวกกว่า เพราะไม่ต้องมาคอยประกาศตัวแปรใหม่เหมือนการใช้ findViewById()

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 • activity_main.xml
 • MainActivity.kt
Continue reading

Android/Kotlin จัดการอีเวนต์ด้วย anonymous class และ lambda

 • ปุ่มที่ 1 สร้างอีเวนต์ด้วย anonymous class แบบนี้เก่าแล้ว
 • ปุ่มที่ 2 ใช้ lambda แต่ยังไม่สุด
 • ปุ่มที่ 3 ใช้ lambda แบบนี้ดีสุด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 • activity_main.xml
 • MainActivity.kt
Continue reading

สร้างโปรเจ็กส์ใหม่แบบ Tabbed Activity

ดูไฟล์ต่างๆเมื่อสร้างโปรเจ็กส์ใหม่แบบ Tabbed Activity

 • AndroidManifest.xml
 • build.gradle (Project: MyApplication)
 • build.gradle (Module: app)
 • activity_main.xml
 • fragment_main.xml
 • values/dimens.xml
 • values-w820dp/dimens.xml
 • values/strings.xml
 • values/styles.xml
 • MainActivity.kt
 • ui.main.PageViewModel.kt
 • ui.main.PlaceholderFragment.kt
 • ui.main.SectionsPagerAdapter.kt
Continue reading