ปัญหา Device support file

ปัญหา

This iPad (6th generation) (Model A1893) is running iOS 12.3.1 (16F203), which may not be supported by this version of Xcode.

ทางแก้คือไปที่ https://github.com/filsv/iPhoneOSDeviceSupport แล้วทำตามขั้นตอน

 1. Download version you need listed above;
 2. Unzip it;
 3. Close Xcode;
 4. Copy and paste unziped folder by path: “/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/DeviceSupport/” (hierarchy like – https://github.com/filsv/iPhoneOSDeviceSupport/blob/master/Screen%20Shot%202018-09-16%20at%2019.52.35.png);
 5. Reopen Xcode;

เพียงแค่นี้ก็ไม่ต้องดาว์นโหลด Xcode ใหม่

Posted in Mac

ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดของ Mac

 1. Ctrl + Arrow Up : ย่อแอพทั้งหมดมาแสดงแบบย่อๆ
 2. F11 : Show Desktop 
 3. ⌃ + Space : เปลี่ยนภาษา
 4. Control + Command + F : แสดงแอปที่เปิดอยู่แบบเต็มหน้าจอ
 5. CMD + R (same as F5 on Windows/Linux) refresh browser
 6. SHIFT + CMD + R (same as CTRL+F5 on Windows/Linux) refresh browser cleaning cache: 
Continue reading