การใช้งาน Newtonsoft.Json

  1. การติดตั้ง Newtonsoft.Json
  2. การ Serialize และ Deserialize – Object
  3. การ Serialize และ Deserialize – Collection
  4. การ Serialize และ Deserialize – Dictionary
  5. การ Serialize และ Deserialize – DataSet
  6. การ Serialize และ Deserialize – DataTable
  7. การ Deserialize – Anonymous Type
Continue reading