สร้างไฟล์ Excel ด้วย C#

  1. เพิ่ม Reference
  2. สร้างไฟล์ Excel เปล่า
  3. กำหนดข้อความ ตัวหนา และตำแหน่งกึ่งกลาง
  4. การใช้ Array การใส่สูตร การจัดขนาดคอลัมน์
  5. เพิ่ม WorkSheet และจัดลำดับ WorkSheet
  6. โค๊ดทั้งหมด
Continue reading

ปัญหาฟิลด์ Date ในการ Export จาก .xlsx ไปเป็น .csv

Saving to CSV in Excel loses regional date format

การ Export จาก .xlsx ไปเป็น .csv จะเจอปัญหากับฟิลด์ที่เป็น Date เช่น คอลัมน์ Birthday (Date)

เมื่อ Export เป็น .csv จะได้

Birthday (Date),Birthday (Text),Birthday (Value)
1/01/1957,01/01/1957,01/01/1957
31/01/1967,31/01/1967,31/01/1967
30/04/1977,30/04/1977,30/04/1977
Continue reading