การทำ Redirect

  1. การทำ URL Redirect ด้วย HTML
  2. การทำ Redirect พร้อม POST ด้วย JavaScript
  3. ให้ ASP.NET โหลดข้อมูลก่อนทำการ POST
  4. ให้ ASP.NET ตรวจสอบบางอย่างก่อนเลือก POST หรือ Redirect
Continue reading