การ select, update blob ของ informix ด้วย c#

Note: เหมือนยังมี Error อยู่ ในบางกรณี ไม่แน่ใจว่า ผิดตรงไหน

update blob จากข้อมูลที่เก็บอยู่ใน textfile

สร้างตารางทดสอบ

create table tbtest
(
  id    SERIAL PRIMARY KEY,
  detail  text,
  timestamp DATETIME YEAR TO FRACTION(5) DEFAULT SYSDATE YEAR TO FRACTION(5) 
);
Continue reading