การขอ Permission ด้วยไลบรารี EasyPermissions

ในกรณีที่ขอสิทธิ แล้ว user ไม่ให้สิทธิ เมื่อ user เข้าใช้งานครั้งต่อไป ก็จะขึ้น dialog ขึ้นมาถาม user ใหม่ และถ้า user ไม่ให้สิทธิและไม่ให้ถามอีก ก็จะมี dialog มาแนะนำให้ user ไปหน้า setting ของ app เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิให้ app

Continue reading

การขอ Permission ด้วยไลบรารี SimplePermissions

Permission ในระบบ android แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ

 • Normal Permission กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องขอ Runtime Permission
 • Dangerous Permission จำเป็นต้องขอ Runtime Permission

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอ Permission ในไฟล์ AndroidManifest.xml ด้วย

Continue reading

การฝัง WebView ในแอพ

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.phaisarn.mywebview">

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

MainActivity.java

package com.phaisarn.mywebview;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.webkit.WebSettings;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    //setContentView(R.layout.activity_main);

    WebView webView1 = new WebView(this);
    setContentView(webView1);

    WebSettings webSettings = webView1.getSettings();
    webSettings.setJavaScriptEnabled(true);

    webView1.setWebViewClient(new WebViewClient());

    webView1.loadUrl("http://google.com");
  }
}

บรรทัดที่ 23 กำหนดให้แสดงเว็บเพจในแอพ

Link

การขอหลาย Permission

การขอ Permission หลายๆอย่าง โดยทำการตรวจสอบ ว่า permission ไหนที่ยังไม่มีก็ทำการขอ โดยตัวอย่างเป็นการขอสิทธิเข้าถึงที่เก็บข้อมูล และขอสิทธิเข้าถึงตำแหน่ง

Continue reading

Android/Java การใช้ ViewPager เบื้องต้น

การปัดเลื่อนซ้าย เลื่อนขวาเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ ทำได้โดยการใช้ ViewPager

สร้าง class ชื่อ MyPagerAdapter

สร้าง Fragment ขึ้นมาใหม่ชื่อ FirstFragmentSecondFragment และ ThirdFragment

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 • activity_main.xml
 • MainActivity.java
 • MyPagerAdapter.java
 • fragment_first.xml
 • FirstFragment.java
 • fragment_second.xml
 • SecondFragment.java
 • fragment_third.xml
 • ThirdFragment.java
Continue reading

Android/Java การเพิ่ม/ลบ Fragment ด้วย BackStack 2

เมื่อเรียก Fragment ไว้หลายอัน เวลากดปุ่ม Back ย้อนกลับ จะย้อนกลับตามลำดับ Stack

สร้าง Fragment ขึ้นมาใหม่ชื่อ FirstFragmentSecondFragment และ ThirdFragment

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 • activity_main.xml
 • MainActivity.java
 • fragment_first.xml
 • FirstFragment.java
 • fragment_second.xml
 • SecondFragment.java
 • fragment_third.xml
 • ThirdFragment.java
Continue reading